OM FRIVILLIGHUSET

FRIVILLIGHUSET GAMLEBYEN ER ET SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM 4H ØSTFOLD OG NORSK FOLKEHJELP FREDRIKSTAD.

VISJONEN TIL FRIVILLIGHUSET ER Å SKAPE EN SAMLINGSPLASS FOR FRIVILLIG AKTIVITET OG ET ÅPENT OG INKLUDERENDE MØTEPUNKT FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER I FYLKET. VI ØNSKER SAMARBEID OG ERFARINGSUTVEKSLING VELKOMMEN, OG VIL BENYTTE FRIVILLIGHUSET TIL Å ETABLERE ARENAER FOR DETTE, BÅDE SAMMEN MED ANDRE LOKALE FRIVILLIGE AKTØRER, KOMMUNENE, FYLKET OG ANDRE.

I FRIVILLIGHUSET SKAL DET VÆRE ET BREDT SPEKTER AV ARRANGEMENT OG TILTAK.

I TILLEGG VIL DET VÆRE MULIG Å LEIE LOKALENE TIL PRIVATE FORMÅL.

ADRESSE:
KASERNEGATEN 54
1632 GAMLE FREDRIKSTAD