REGLER FOR LEIE AV FRIVILLIGHUSET

REGLER FOR LEIE AV FRIVILLIGHUSET

Leieformål

Frivillighuset leies ut til arrangementer, møter, lukkede selskap som bursdager, jubileum, dåp, konfirmasjon, firmafester osv.

Leietaker må være over 25 år og leietaker må selv være tilstede under hele leieperioden.

Betaling

Betaling for private skjer via Vipps ved utlevering av nøkkel hvis ikke annet er avtalt.
Firmaer og frivillige organisasjoner kan få tilsendt faktura.

Kjøkken

Vårt kjøkken ligger i ungdomslokalene. Her finner man industrioppvaskmaskin med 180 sekundersprogram, kaffekokere og annet nødvendig utstyr.

I storsalen finner dere kjøleskap og servise til 120 personer.

Opprydding

Lokalene skal være ferdig ryddet innen avtalt tid med utleier. Ved leie i helg skal lokalet være ryddet før kl. 15:00 søndag.

Sjekkliste:

1. Storsalen

1a. Alle bord skal vaskes over med klut og kjøkkenspray.

1b. Gulv i Storsalen skal vaskes over med våt mopp.

1c. Bord og stoler settes som anvist på oppsatt kart. Stoler henges opp på bordene.

2. Kjøkken:

2a. Dekketøy, bestikk, glass og annet utstyr skal tilbake der man fant det.

2b. Oppvaskmaskinen skal tømmes, slås av og ristene vaskes for hånd.

2c. Benkeplater skal tørkes over.

2d. Stikkontakt til kaffetrakter/vannkoker tas ut av støpselet.

2e. All mat tas med hjem eller kastes i søppelkassene i bakgården.

3. Toaletter:

3a. Sjekk over toaletter og vask ved behov.

3b. Fyll på toalettpapir, håndtørkepapir og såpe ved behov.

4. Generelt:

4a. Resterende gulv og overflater vaskes ved behov

4b. All søppel skal bæres ut til søppelkassene i bakgården

4c. Sjekk at alle vinduer er lukket

4d. Alt lys skal slukkes

4e. Alle 3 utgangsdører + bakport og stor port ut mot Kasernegaten låses før avreise.

4f. Sjekk over bakgården og rydd ved behov, sneiper skal kastes i askebeger.

5. Meld fra om evt feil eller mangler dere oppdager, på denne måten kan vi få rettet opp i de straks.

Dersom det ikke er tilfredsstillende gjort i orden tilkommer det et renholdsgebyr på kr 500,- som faktureres leietaker.

Erstatningsplikt
Utleier er ikke ansvarlig for leietakers/deltakers eiendeler/rekvisita. Leietaker er erstatningspliktig for skader/mangler som påføres bygning, inventar og utstyr.
Det skal straks melde fra om slike skader.

Avbestilling
Avbestilling mindre enn 30 dager før utleie kreves kr. 1 500,- i kompensasjon.
Ved avbestilling mindre enn en uke i forveien faktureres leietaker for hele beløpet som er avtalt.

Kansellering av utleie fra Frivillighuset eller dobbeltbookinger
Frivillighuset er ikke økonomisk ansvarlig hvis vi må kansellere utleie eller at det har forekommet en dobbeltbooking.