REGLER FOR LEIE AV FRIVILLIGHUSET

Leieformål og generelle retningslinjer Frivillighuset

Frivillighuset er ikke et tilfeldig valgt navn. Huset er i utgangspunktet av og for frivillige organisasjoner. I leieavtaler mellom Frivillighuset og frivillige er det et forventet bidrag om rydding og renhold som en del av den rabatterte prisen.

Frivillighuset leies også ut til andre arrangementer, møter, lukkede selskap som bursdager, jubileum, dåp, konfirmasjon, firmafester, begravelser osv.

Leietaker må være over 25 år og leietaker må selv være tilstede under hele leieperioden.

Storsalen i Frivillighuset har en kapasitet på 100 mennesker til bords.

Arrangement som ikke benytter bord og stol til å plassere deltakere har andre antallsbegrensninger. Ta kontakt for nærmere dialog.

Betaling av leie

Firmaer og frivillige organisasjoner kan få tilsendt faktura.

Betaling for private skjer via Vipps ved utlevering av nøkkel hvis ikke annet er avtalt.
Frivillighusets vippsnr er #114145

Kjøkkenfasiliteter og muligheter for kjøling

Vårt kjøkken ligger i ungdomslokalene. Her finner man industrioppvaskmaskin med 180 sekundersprogram, kaffekokere, kokeplate, kjøleskap til drikke og annet nødvendig utstyr.

I storsalen finner dere kjøleskap og servise til 100 personer. Disse er plassert i hvit skap i lille salen.

Vi har ikke fryser på Frivillighuset.

Generelle regler for opprydding

Lokalene skal være ferdig ryddet innen avtalt tid med utleier.

Ved leie i helg skal lokalet være ryddet før kl. 15:00 søndag.

Det skal ikke stå igjen mat på benker eller i kjøleskap for utleie.

Sjekkliste for rydding og rengjøring av Storsalen

1a. Alle bord skal vaskes over med klut og kjøkkenspray.

1b. Gulv i Storsalen skal vaskes over med våt mopp.

1c. Bord og stoler settes som anvist på oppsatt kart. Stoler henges opp på bordene.

Sjekkliste for rydding og rengjøring av kjøkken i ungdomslokalene

2a. Dekketøy, bestikk, glass og annet utstyr skal tilbake der man fant det.

2b. Oppvaskmaskinen skal tømmes, slås av og ristene vaskes for hånd.

2c. Benkeplater skal tørkes over.

2d. Stikkontakt til kaffetrakter/vannkoker tas ut av støpselet.

2e. All mat tas med hjem eller kastes i søppelkassene i bakgården.

Sjekkliste for rydding og rengjøring av toaletter

3a. Sjekk over toaletter og vask ved behov.

3b. Fyll på toalettpapir, håndtørkepapir og såpe ved behov. Ekstra utstyr finner dere i skap på HC-toalettet ved hovedinngangen.

Sjekkliste for rydding og rengjøring av alle rom i Frivillighuset

4a. Resterende gulv og overflater vaskes ved behov

4b. All søppel skal bæres ut til søppelkassene i bakgården

4c. Sjekk at alle vinduer er lukket

4d. Alt lys skal slukkes

4e. Alle 3 utgangsdører + bakport og stor port ut mot Kasernegaten låses før avreise.

4f. Sjekk over bakgården og rydd ved behov, sneiper skal kastes i askebeger.

Feil og mangler

Meld fra om evt feil eller mangler dere oppdager til post@frivillighuset.no
På denne måten kan vi få rettet opp i de straks.

Gebyr for mangelfullt renhold og rydding

Dersom det ikke er tilfredsstillende gjort i orden etter at dere har leid Frivillighuset tilkommer det et renholdsgebyr på kr 1000,- som faktureres leietaker.

Erstatningsplikt for leietakere

Utleier er ikke ansvarlig for leietakers/deltakers eiendeler/rekvisita.

Leietaker er erstatningspliktig for skader/mangler som påføres bygning, inventar og utstyr.

Det skal straks meldes fra om slike skader til post@frivillighuset.no

Avbestilling av leie

Avbestilling mindre enn 30 dager før utleie kreves kr. 1 500,- i kompensasjon.

Ved avbestilling mindre enn en uke i forveien faktureres leietaker for hele beløpet som er avtalt.

Kansellering av utleie Frivillighuset eller dobbeltbookinger

Frivillighuset er ikke økonomisk ansvarlig og heller ikke ansvarlig for å finne andre lokaler, dersom vi må kansellere utleie eller at det har forekommet en dobbeltbooking.